İhyaSanat

İhya Sanat KöşesiBirleşmiş Milletler'e (BM) bağlı UNESCO, Afganistan'da ilk kez bir minareyi 'Dünya Mirası' listesine alarak koruma altına aldı.

Doğal afet ve Afganistan'da devam eden savaşın tehdit ettiği Jam Minare, Gazneliler tarafından yapıldı. İslam sanatı ve mimarisinin seçkin örneklerinden olan minarenin kuşağında Meryem Sûresi'nden ayetler bulunuyor.

Türkçemizde doğru ve gerçek sevgi, kalp temizliği ve samimiyet manalarında kullanılan ihlas kavramı(1), aslında yaratan ile yaratılan arasında kurulu olan, her karesinde aşk-ı İlâhî’nin koklandığı o eşsiz ve paha biçilmez köprünün adıdır.

Temeli aşk olan bu köprüyü içerlerinde tesis eden yanık yürekler, bu sırrın kendilerine bahşettiği o duruluk ve enginliğin, teslimiyet ve ubudiyyet bilincinden mütevellit olan o sarsılmaz metanetin, bulundukları her ortamda yegane temsilcisidirler. Özü itibariyle Rahmânî olan bu değerler, bünyesinde bulunduğu kutlu kişilere Rahmânî bir tad katmakla kalmayıp, onlarla diyalog ve irtibat halinde olan kişilere de, Rahmânî bahçelerde derlenmiş, dünya değerleriyle elde edilemeyecek eşsiz güllerin kokularını teneffüs ettirecektir.

BU SORU HZ. PEYGAMBER'DEN BU yana her Ramazan'da birçok müslümanın gündeminde yer alagelmiştir. Gerçi sorunun zaman kipi değişmekle beraber içeriği aynılığını muhafaza etmiştir. Kur'an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruya sevkeden. Birçok soru gibi bu sorunun da tek bir cevabı yok. Kimilerine göre cevap iki şıktan oluşacak kadar basittir: evet veya hayır. Kimilerine göre ise sorunun kesin bir cevabı olamaz. Kuantumdaki belirsizlik ilkesi gibi olasılıkla tahmin edilebilir, ancak kesin olarak bilinmez. Kimileri de Allah'ın sevgili kullarının bir nevi ilhamla bu geceyi bileceklerini iddia eder. Kimileri ise bu denli müstesna bir gecenin fizik aleminde kainat çapında bir alameti olduğuna inanır ve atomlardan ta galaktik sisteme kadar bu geceye işaret eden bir fiziki hadiseyi aramaya koyulur.

Depremde hasar gören, daha sonra yıkılan Bolu ilimiz Merkez Kadı Camii minaresi'nin yapım için harcanan miktar şu ana kadar tam 100 milyara ulaştı.
• Minare için yıllarca uygun taş arandı. En sonunda uygun taş Kırklareli'nde bulundu. Şimdi ise camiinin bahçesine kurulan şantiye ile, taşlar işlenmeye başlandı. Camii için harcanan masrafların 100 milyarı da geçeceği tahmin ediliyor.


Son yorumlar